Kursy

Tematem przewodnim Letniej Akademii Sztuki jest integracja sztuk pięknych (muzyki, malarstwa, fotografii), w ramach której odbywać się będą:

  • Kurs Muzyki Dawnej – warsztaty orkiestrowe poświęcone interpretacji muzyki baroku i klasycyzmu, dające młodym muzykom możliwość obcowania z najnowszymi trendami obowiązującymi w wykonawstwie tej muzyki na świecie. Klasy mistrzowskie prowadzone będą dla następujących instrumentów:

- skrzypce/altówka barokowa, klasyczna

- wiolonczela barokowa/klasyczna/ viola da gamba,

- flet traverso,

- obój barokowy, klasyczny

- fagot barokowy, klasyczny

- klawesyn / basso continuo

oraz klasa śpiewu solowego z możliwością współpracy z orkiestrą.

Zajęcia prowadzone będą przez znakomity międzynarodowy zespół muzyków i pedagogów.

  • Kurs fotograficzny, malarstwa/rysunku, dające możliwość obcowania ze sztuką osobom nie związanym na co dzień z tymi dziedzinami sztuki, umożliwiające konfrontację swoich dokonań na tym polu, a tym, którzy jeszcze nie mają sprecyzowanego obszaru artystycznych zainteresowań – dające możliwość odnalezienia swojej drogi.
  • Podczas warszatów malarstwa i rysunku, uczestnicy poznają m.in.: zasady kompozycji, perspektywę, zagadnienie światło/cień, różne techniki malarskie i rysunku, zajęcia w plenerze.
  • Warsztaty fotograficzne to wspólne poszukiwanie artyzmu w fotografii, bez względu na posiadana/stosowaną  technikę i rodzaj uprawianej fotografii. Podczas tego kursu uczestnicy nie będą zajmować się podstawami fotografii ale świadomością twórczą fotografa co pozwoli na wykonywanie lepszych i ciekawszych artystycznie zdjęć. Celem warsztatów będzie skonfrontowanie dwóch różnych sposobów myślenia o fotografii – czyli fotografii użytkowej oraz fotografii artystycznej. Nie chcemy sprowadzić zajęć do suchych informacji na temat sposobów rejestracji obrazu, obróbki lub edycji zdjęć. Naszym celem jest ukazanie fotografii jako „pewnego środka rejestracji rzeczywistości”. Poprzez prezentacje różnych postaw: artystycznych i reklamowych, pokazać fotografię jako samodzielną dziedzinę sztuki, która nie ogranicza się jedynie do rejestracji zastanej rzeczywistości, ale w swojej różnorodności nabiera przeróżnych znaczeń. Zależy nam na wyzwoleniu wśród kursantów dyskusji. W trakcie realizacji zadanych tematów, prowadzący będą starali się przekazać swoją wiedzę w sposób indywidualny dla każdego uczestnika warsztatów.
    Warsztaty prowadzone będą w oparciu o indywidualne konsultacje oraz spotkania/wykłady, na których będziemy omawiać najciekawsze prace realizowane podczas warsztatów.
    Ponadto kursanci będą mieli szansę poznać sposoby rejestracji obrazu fotograficznego na nośnikach analogowych i cyfrowych oraz możliwość zaznajomienia się z pracą na profesjonalnym sprzęcie studyjnym.
  • Otwarte wykłady  i warsztaty tematyczne z dziedziny sztuki i filozofii sztuki. Zadaniem tych wykładów jest przybliżenie szerokiej rzeszy odbiorców problematyki związanej ze sztuką, jej uprawianiem i rozumieniem, przybliżenie wpływu, jaki sztuka wywarła na rozwój duchowy i kulturowy człowieka (a przez to bezpośrednio na dzieje Europy).

Tematy wykładów otwartych:

Muzyka integracją sztuk pięknych –  Piotr Orawski – Wykład Inauguracyjny pod tytułem: Czy muzyka może być piekłem albo czy diabeł może być zbawiony? Przyczynek do ikonografii i brzmienia, a także tego wszystkiego, co niesie ze sobą Muzyczne piekło Boscha.

Osoba ludzka jako twórcaprof. Krzysztof Leśniewski

Myśleć jak Leonardo da Vinci – dr Agnieszka Wolińska-Skuza

Jak i po co słuchać muzyki – Magdalena Łoś-Komarnicka

Tematy warsztatów:

Dbanie o instrument: praktyczne informacje ze świata lutniczego

Jak radzić sobie ze stresem podczas występów publicznych

Koncentracja – sztuka świadomego zarządzania uwagą

Joga – droga do zwiększenia samoświadomości i spokoju ducha